تجهیزات غذا دهی و هوا دهی به آبزیان

سیستم غذادهی آبزیان به سیستمی گفته می شود که در فواصل زمانی مشخص با توجه به ظرفیت مخازن زوک که شامل ظرفیت های 100 ، 300 و 450 لیتری هستند با شناور ماندن بر روی یک شناور در صنعت شیلات و پرورش ماهی کاربرد دارد.

در صنعت پرورش ماهی برای مواقعی که نیاز به یکدست کردن لایه های حرارتی و غذایی وجود داشته باشد می توان از سیستم هوادهی که شامل اسپلش های برای هم زدن آب هستند استفاده نمود. سیستم هوادهی آبزیان اکسیژن اولیه مورد نیاز را برای موجودات آبزی فراهم کرده و باعث خارج شدن پسماند های سمی می شود که بصورت گاز درون آب حل شده اند.

نحوه عملکرد سیستم هوادهی آبزیان

عملکرد سیستم هوادهی به این صورت است که اکسیژن محلول در آب را با هوا متعادل می کند و همچنین باعث تولید اکسیژن به دلیل به هم زدن آب و یکنواخت کردن لایه های حرارتی و غذایی می شود. سیستم هوادهی باعث خروج پسماند سمی می شود که بصورت گاز در آب حل شده اند.

نحوه عملکرد سیستم غذادهی آبزیان

سیستم غذادهی آبزیان دستگاهی است که به عنوان یک مخزن زوک ته قیفی از انواع مخزن پلی اتیلن با ظرفیت های 100 ، 300 و 450 لیتری بر روی یک شناور نصب می شود و مقدار مشخصی از غذا را در فواصل زمانی معین برای تغذیه آبزیان فراهم می نماید.


خریداران این محصول، محصولات زیر را هم خریده‌اند

چت در واتساپ تکتا بافت
شروع چت در واتساپ