زیره های مصرفی صنایع لبنیات – سایز 28*28

زیر شیرینگ ماست سطلی – سایز 28*28

ابعاد : 28*28 سانتیمترارتفاع : 2 سانتیمتروزن : 75 گرممورد استفاده : سینی شیرینگ و بسته بندی ماست سطلی و…

زیره های مصرفی صنایع لبنیات – سایز 25*25

زیر شیرینگ ماست دبه ای– سایز 25*25

ابعاد : 25*25 سانتیمترارتفاع : 2 سانتیمتروزن : 65 گرممورد استفاده : سینی شیرینگ و بسته بندی ماست دبه ایحالت…

زیره های مصرفی صنایع لبنیات 30*30

زیر شیرینگ ماست سطلی – سایز 30*30

ابعاد : 30*30 سانتیمترارتفاع : 2 سانتیمتروزن : 75 گرممورد استفاده : سینی شیرینگ و بسته بندی ماست سطلی و…

زیر شیرینگی رنگ

زیر شیرینگ ماست سطلی – سایز 22*34

سینی شیرینگ که به اختصار زیر شیرینگی هم گفته می شود، به عنوان یکی از محصولات تولیدی شرکت تزریق پلاستیک…

زیره های مصرفی صنایع لبنیات 38*25

زیر شیرینگ ماست سطلی و لیوانی – سایز…

ابعاد : 38*25 سانتیمترارتفاع : 2.5 سانتیمتروزن : 90 گرممورد استفاده : سینی شیرینگ و کفی بسته بندی ماست سطلی…

زیره های مصرفی صنایع لبنیات 26*26

زیر شیرینگ ماست دبه ای- سایز 26*26

ابعاد : 26*26 سانتیمترارتفاع : 2 سانتمتروزن : 66 گرممورد استفاده : سینی شیرینگ و کفی بسته بندی ماست دبه…

چت در واتساپ تکتا بافت
شروع چت در واتساپ